Rudolf I. HabsburskýBiografie / Šlechta
*1.5.1218 – †15.7.1291, od roku 1273 římskoněmecký král, v letech 1239–1273 hrabě habsburský. Rozšiřoval rodové panství v dnešním severním Švýcarsku (Aargau, Zürich) a v Alsasku. Byl zvolen za panovníka německými kurfiřty s pominutím českého volitelského hlasu a proti politickým aspiracím českého krále Přemysla II. Otakara. Upevnil svůj vliv rodovou sňatkovou politikou (spříznění s předními vládnoucími evropskými rody). Byl protivník Přemysla II. Otakara, získal za spojence papeže, Uhry a Wittelsbachy, roku 1276 s podporou vzbouřené šlechty alpských zemí a salcburského arcibiskupa vpadl do Rakouska a donutil Přemysla II. Otakara k uzavření vídeňského míru roku 1276 (získal do správy Rakousko a Štýrsko). Roku 1278 porazil Přemysla II. u Dürnkrut (na Moravském poli) a získal na pět let do správy Moravu. Zasahoval i později do politických událostí v českém státě (sňatek jeho dcery Guty s Václavem II., podpora protivníků Záviše z Falkenštejna). V Německu ukončil údobí interregna (bezvládí), organizoval státní moc zejména zřízením instituce říšských zemských fojtů a podporou landfrídů, vstoupil do aktivní říšské politiky v Itálii. Rakouské a štýrské vévodství udělil roku 1282 svým synům. Méně úspěšná byla jeho snaha získat pro Habsburky panství ve Švábsku, Arelatsku, Durynsku a v Uhrách.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Albrecht I., Alfons X. Moudrý, Eberhard I., Filip Sponheimský, Guta Habsburská, Habsburkové, Jan Paricida, Ladislav IV. Kumán, Moravské pole, Norimberk, Ota Braniborský, Petr z Aspeltu, Přemysl II. Otakar, Rakousko, Richard Cornwallský, Suché Kruty, Torre, Václav II. z dynastie Přemyslovců, vídeňský mír.

Reklama: