WittelsbachovéŠlechta
Německý panovnický rod, odvozený od Luitpoldovců. V 11. století hrabata z Scheyernu a falckrabí bavorští, roku 1124 založili hrad Wittelsbach. Falckrabí Ota (†1183) obdržel roku 1180 od Fridricha I. Barbarossy za pomoc v jeho italské politice vévodství bavorské a Otův syn Ludvík (†1231) Rýnskou Falc. V roce 1255 se Wittelsbachové rozdělili na větev bavorskou (nejvýznamnějšími členy byli Ludvík IV. Bavor a Maxmilián I.) a falckou (Ruprecht Falcký). Falcká měla kurfiřtský hlas (s výjimkou let 1620-1648), v letech 1654-1718 vládla její větev ve Švédsku, roku 1777 získala dědictví po bavorské větvi a spojila Bavory a Falc. V roce 1806 získala titul bavorskych králů, 1918 byla z bavorského trůnu sesazena.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 2. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Boleslav II., Horní Falc, Konrád Konradin, Ludvík Starší z rodu Wittelsbachů, Lživaldemar, Markéta Maultasch, Mnichov, Nové Čechy, římskoněmecká říše, Rudolf I. Habsburský, Sušice, Tyrolsko, Václav III., Václav IV..

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: