FrankyHistorické území v Německu, zahrnující oblast povodí Mohanu, původně i střední Rýnu. Od roku 720 královská provincie, jejímž základem byli obyvatelé Frankové chattuarští. V 9. století, po rozdělení franské říše, vévodství, které se dělilo na Franky západní (porýnské) a Franky východní. Vévoda franský Konrád I. byl zvolen prvním německým králem. Roku 939 byly porýnské Franky Otou I. bezprostředně včleněny do říše. Východní Franky se rozdrobily na feudální panství (biskupství bamberské, würzburské, dále držby Hohenzollernů, hrabství Hohenlohe a Henneberg) a svobodná města (Norimberk, Rottenburg). Roku 1500 byly Franky v rámci rozdělení Německa na kraje zvláštním krajem. Snahy Hohenzollernů (markraběcí války) a Bernarda Výmarského (za třicetileté války) o sjednocení území Frank byly neúspěšné. Vídeňským kongresem v letech 1814–1815 připadla většina Franků Bavorsku.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 5. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Berthold z Hennebergu, Frankové.

Reklama: