vídeňský kongresPolitologie

Mírový kongres konaný ve dnech 14.9.1814–19.6.1815 za účasti všech evropských států s výjimkou Turecka. Přijetím tzv. vídeňské smlouvy ukončil epochu válek s revoluční a napoleonskou Francií se záměrem restaurace politických poměrů v Evropě a vytvoření bezpečnostního mezinárodního systému proti revolučním ideologiím a hnutím. Na jednání využila Francie (Ch. M. Talleyrand) rozporů mezi vítěznými mocnostmi, především mezi Rakouskem (K. W. N. L. Metternich) a Velkou Británií (R. Castlereagh) na straně jedné a Ruskem (Alexandr I.) a Pruskem (K. A. Hardenberg) na straně druhé, stejně jako jejich obavy z obnovy francouzského císařství, k udržení svého velmocenského postavení. K ospravedlnění územních korektur ve srovnání s předrevolučním stavem (1792) měly především sloužit personální unie Velké Británie s Hannoverskem, Švédska s Norskem, Ruska s Polskem (tzv. Kongresovka), Dánska s Holštýnskem, Nizozemska s Belgií a Lucemburskem. Kromě toho rozšířila Velká Británie své državy o Kapsko, Cejlon, Maltu, Mauritius a Helgoland, značných územních zisků dosáhly Prusko (Porýní, Vestfálsko, Gdaňsk, Poznaňsko, zbytek Pomořan, část Saska a Lužice), Sardinie (Savojsko, Piemont, Nizza, Janov) a Rakousko (Lombardie, Benátsko, Ilyrské provincie, Tyrolsko, Terst a východní Halič), které zároveň obnovením habsburských sekundogenitur v Itálii (Toskánsko, Parma, Modena) a zřízením německého spolku získalo rozhodující vliv ve střední Evropě a na Apeninském poloostrově. Švýcarsko získalo garanci „věčné neutrality“. Součástí vídeňské smlouvy byla i konvence o diplomatických stycích mezi jejími signatáři.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 1. 2022
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alexandr I., Arthur Wellington, britsko-americká válka, Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, Ernst Münster, Ferdinand IV. (I.), Franky, František II., Hans Christoph von Gagern, Italské království, Karl August Varnhagen von Ense, Karl August von Hardenberg, Kongresovka, Lombardie, Lucembursko, mediatizace, německý spolek, rezident, Sasko, Spojené království nizozemské, Svatá aliance, Švýcarsko, Varšavské knížectví, Velkopolsko.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: