Lombardie[Lombardýa], Lombardia – kraj v severní Itálii. Tento kraj má rozlohu 23857 km2 a obývá ho 8,94 mil. obyvatel (1991). Hlavním městem je Milán. Lombardie se člení na 12 provincií. Patří mezi nejprůmyslovější kraje. Má velmi rozvinuté zemědělství. V 5. století př.n.l. byla ovládnuta Kelty, do dobytí Římany (2. století př.n.l.) tvořila Galii předalpskou (Gallia Cisalpina). Od 6. století sloužila jako jádro langobardského království (odtud název Lombardia) a od 10. století království italskému s hlavním městem Pavií. Lombardie patřila k hospodářsky nejvyspělejším oblastem Evropy ve středověku. Od 11. století zde probíhal rozvoj městských komun, zároveň rivalita a boje mezi městy (například Milán a Lodi). Ve 12. století porazila Lombardská liga císaře Fridricha I. Barbarossu. Ve 13. století docházelo k vytváření rodových signorií, ve 14. století ovládli většinu Lombardie milánští Viscontiové (v.t. Milánsko). Od roku 1535 patřila pod panství španělské a od roku 1714 rakouských Habsburků. Po příchodu vojsk Francouzské republiky vedených Napoleonem Bonapartem byla v Lombardii zřízena roku 1796 cispadánská a transpadánská republika, roku 1797 cisalpinská (1802 italská) republika a 1804 italské království s hlavním městem Milánem. Rozhodnutím vídeňského kongresu z let 1814–1815 připadla Rakousku. V jeho rámci se stala součástí království Lombardsko-Benátsko. V letech 1848–1849 potlačili Rakušané (Radecký) revoluci, požadující vytvoření jednotné Itálie. Po porážce roku 1859 odstoupilo Rakousko curyšským mírem Lombardii Napoleonu III., který ji odevzdal království sardinskému (od roku 1861 součást Itálie).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 12. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Brescia, Busto Arsizio, Cremona, Franca Rame, Fridrich I. Barbarossa z dynastie Štaufů, italské výtvarné umění, Lecco, Legnano, Lodi, Mantova, Melegnano, Pavia, Rho, románské výtvarné umění, Solferino, Vigevano, Villafranca.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: