Milán

MapaMěsta a obce

Italsky Milano – krajské a provinční město v Itálii v Lombardii v provincii Milano na severu Pádské nížiny, 112 m n.m. Průmyslové a obchodní (veletrhy) středisko severní Itálie. Průmysl dopravních prostředků, strojírenský, letecký, textilní, oděvní, chemický, papírenský, nábytkářský, potravinářský, stavebních hmot, polygrafický, energetiky. Dopravní křižovatka (železniční, silniční, letiště Linate, Malpensa). Architektonické památky (gotický dóm, renesanční radnice), galerie, muzea, knihovny, archívy, divadla (opera La Scala, Teatro Manzoni). Univerzita (založená roku 1920), technika a jiné vysoké školy. Vědeckovýzkumné ústavy. – Původně se jednalo o etruské sídliště, od 4. století př.n.l. středisko keltského kmene Insubrů. 222 př.n.l. dobyt Římany (název Mediolanum), 49 př.n.l. obdržel římská občanská gráva. Od 4. století správní centrum Itálie, od roku 402 sídlo západořímských císařů. Dobyt 452 Huny, 539 Ostrogóty, 569 Langobardy, 774 Franky. Do 11. století patřili arci biskupové milánští k rivalům papeže v Itálii, Milán byl centrem ambroziánské liturgie. V 2. polovině 11. století v Milánu hnutí pa taria. Od konce 11. století m. komuna, která si podřizovala další Iombardská m. (Lodi, Como, Pavia): V boji s císařem Fridrichem I. Barbarossou byl Milán 1162 dobyt a rozbořen, ale záhy s po mocí Lombardské ligy obnoven. V boji o moc ve městě zvítězil 1310 ghibellinský rod Visconti nad guelfským rodem Tone. Za vlády Viscontiů další územní expanze; od 1396 hl.m. vévodství milánského (viz též Milánsko ). Roku 1447 vyhlášena v Milánu ambroziánská republika; po politických neúspěších obnovena monarchistická forma vlády (1450 nástup Sforzů). Milán byl jedním z center italského humanismu a renesance (dvůr Ludovika Mora). Za italských válek střídavě ovládán francouzskými a španělskými vojsky. Od 1535 v držbě španělských a od 1714 rakouských Habsburků. 1796 byl hlavním městem transpadánské republiky a 1805-1815 italského království, v roce 1815 znovu připadl Rakousku. Centrum lombardské gubernie v rámci lombardsko-benátského království. Od 1859 součást království Sardinie-Piemont, od 1861 Itálie. Za 2. světové války byl centrem protifašistického odboje; 1945 byl osvobozen všelidovým povstáním.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 2. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Corríere della sera, italský balet, Lodi, Lombardie, Montedison SpA, Pavia, raně křesťanské výtvarné umění, Řím, Salvatore Vigano, Trier, západořímská říše.

Sdílet: Facebook Twitter
Reklama: