Trier

MapaMěsta a obce
[Trír], Trevír – město v Německu v Rýnsku-Falci, na střední Mosele. 99843 obyvatel (2005). Průmysl stavebních hmot, loďařský, ocelářský, strojírenský, elektrotechnický kožedělný, pivovarnický, vinařský, tabákový. Dopravní křižovatka (říční přístav na kanalizované Mosele). Univerzita (založena roku 1970), muzeum, divadlo, knihovna. Turistický ruch poblíž hranic s Lucemburskem a Francii. Římské a jiné architektonické památky. Ve starověku původní středisko keltsko-germánského kmene Treverů, mezi 16.-13. století př.n.l. založeno císařem Augustem město Augusta Treverorum. Od 1. století hlavní město provincie Belgica. V letech 260-270 sídlo vzbouřených galských císařů, v letech 275-276 poškozeno vpádem Alamanů a Franků. Ve 4. století západořímská císařská rezidence a sídlo nejvyšších správních úřadů Galie, město tehdy mělo asi 70000 obyvatel. Od konce 4. století úpadek a pokles počtu obyvatel, dvůr a správní úřady přemístěny do Milána a Arles, roku 475 dobyt Franky. Od 3. století biskupství, od 6. století arcibiskupství (sufragány biskupové z Met, Verdunu a Toulu). Roku 882 město vypleněno Normany, roku 902 odevzdáno arcibiskupům. Od poloviny 10. století oživení obchodu, roku 1143 opevněno hradbami, kolem roku 1190 bylo kodifikováno městské právo. Trevírští arcibiskupové patřili od 13. století k porýnským duchovním kurfiřtům a začátkem 14 století získali titul arcikancléřů pro Burgundsko. Budování jejich vlastního knížectví v povodí Mosely dovršil ve 14. století Balduin Trevírský z rodu Lucemburků, na základě Zlaté buly Karla IV. obdržel trevirský arcibiskup první místo mezi kurfiřty římskoněmecké říše. Město Trier si vydobylo v 15.-16. století samostatnost na arcibiskupech (obchod s vínem, obilím, látkami), v letech 1473-1798 univerzita. Od 2. poloviny 16. století pokles významu města, roku 1803 sekularizováno arcibiskupství. V letech 1794-1814 Trier součástí Francie, od roku 1815 Pruska (od 1871 zároveň Německa). Poškozen bombardováním za 2. světové války.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Saar.

Sdílet: Facebook Twitter


Reklama: