FrankovéEtnografie
Volný svazek několika germánských kmenů, které se ve 3. století objevily u hranic římského císařství. Ve 4. století se dělily na Franky sálské (tehdy v severní Belgii), Franky ripuárské (na pravém břehu dolního Rýna) a Franky chattuarské u středního Rýna. Po porážce císařem Juliánem Apostatou vystupovali Frankové na čas jako spojenci Říma. Na přelomu 4. a 5. století římský vojevůdce Stilicho stáhl z Galie římské legie a svěřil obranu Galie Frankům. Ti postupně rozšiřovali své panství. Frankové ripuárští obsadili území nad středním Rýnem, Frankové sálští dolní Rýn a Flandry. V 5. století založil král Chlodvík franskou říši. Chattuarští Frankové zůstali u Rýna (pozdější země Franky v Německu).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 2. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alsace, Aquitaine, barbarské říše, barcelonské hrabství, Belgie, Desiderius, Durynsko, Flandry, Francouzi, Languedoc, liti, Lucembursko, Nimes, Picardie, Poitou, Poitou-Charentes, Porýní, Provence, Roussillon, Saintonge, saské války, Slovinsko, Tournai, Trier, Valoni, Ženeva.