Lucembursko

MapaStáty / Evropa / V Evropě

Stát v Evropě.
Rozloha: 2586 km2.
Počet obyvatel: 425 tis. (1998).
Hustota zalidnění: 164 obyv./km2.
Státní zřízení (rok vzniku): konstituční monarchie (1867).
Správní členění: 12 kantonů.
Hlavní město: Luxembourg/Lezebuurg 76446 obyv..
Nejvyšší hora: Huldange 559 m.
Významná řeka: Moselle 545 km.
Hlavni etnické skupiny: Lucemburčané.
67%, Portugalci 12%, Italové 5%, Francouzi, Belgičané.
Průměrný přírůstek obyvatel: 1,4% (1991–96).
Úřední jazyky: lucemburština, francouzština.
Gramotnost: 100%.
Náboženství: římští katolíci 95%, protestanti 1,5%.
Měna: 1 euro = 100 eurocentů (dříve 1 lucemburský Frank (LUF) = 100 centimů).
Hospodářství: vysoce vyspělý průmysl, finanční centrum.
HNP na 1 obyvatele: 45360 USD.

Území dnešního Lucemburska bylo původně součástí římské říše, v 5. století je obsadili Frankové. Roku 963 se stalo nezávislým hrabstvím. Vzestup Lucemburska začal po zvolení Jindřicha VII. na říšský trůn. V roce 1354 povýšil Karel IV. hrabství na vévodství. Po smrti Zikmunda Lucemburského vévodství získali burgundští vládcové, poté Habsburkové (jako součást Španělského Nizozemí). V letech 1797–1815 bylo Lucembursko připojeno k Francii, po Vídeňském kongresu bylo povýšeno na velkovévodství a spojeno personální unií s nizozemským královstvím. Roku 1867 Lucembursko deklarovalo trvalou neutralitu, v roce 1890 se stalo nezávislým státem. Během obou světových válek byla země okupována Německem. Po osvobození Spojenci roku 1944 se Lucembursko zřeklo neutrality a stalo se zakládajícím členem OSN, NATO a EHS.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 11. 2020
Autor: mim

Odkazující hesla: Ardeny, Diekirch, Echternach, Grand Duke Jean, Lucemburk, Nizozemí, Oesling, Pétange, Spojené království nizozemské, Vianden.