Spojené království nizozemskéKrálovství vytvořené z rozhodnutí vídeňského kongresu v letech 1814-1815 na území dnešního Nizozemska, Belgie a Lucemburska (Lucembursko bylo samostatným velkovévodstvím, spojeným s královstvím personální unií). Panovníkem Spojeného království nizozemského se stal Vilém I. z dynastie oranžsko-nasavské, za jediný státní jazyk prohlášena holandština. Odpor Belgičanů proti holandské nadvládě v rámci vnitřně nesourodého soustátí vyvrcholil belgickou revolucí roku 1830, v důsledku níž se Spojené království nizozemské rozpadlo na Belgické a Nizozemské království, Lucemburské velkovévodství, které odstoupilo část svého území Belgii, zůstalo až do roku 1890 v personální unii s Nizozemskem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Limbursko, nizozemské výtvarné umění.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: