Nizozemsko

MapaStáty / Evropa / V Evropě

Stát v Evropě.
Rozloha: 41526 km2.
Počet obyvatel: 15691 tis. (1998).
Hustota zalidnění: 378 obyv./km2.
Státní zřízení (rok vzniku): monarchie (1814).
Správní členění: 12 provincií, zámořské autonomní území Nizozemské Antily.
Hlavní město: Amsterdam 724 tis. obyvatel.
Jiná města (tis. obyvatel): Rotterdam 599,'s-Gravenhage 445, Utrecht 234, Eindhoven196, Groningen 171.
Nejvyšší hora: Vaalserberg 321 m.
Významné řeky (jezero): Rijn 1326 km, Maas 950 km; IJssel-meer 1250 km2.
Hlavní etnické skupiny: Nizozemci 95%, Turci 1,3%, Maročané 1%.
Průměrný přírůstek obyv.: 0,7% (1991-96).
Úřední jazyk: nizozemština.
Gramotnost: 100%.
Náboženství: římští katolíci 31%, protestanti 22%, bez vyznání 39%.
Měna: 1 euro = 100 eurocentů (dříve 1 nizozemský gulden (NLG) = 100 centů).
Hospodářství: vysoce vyspělý průmysl, intenzívní zemědělství.
HNP na 1 obyvatele: 25940 USD.

Území dnešního Nizozemska bylo ve starověku součástí římské říše, v 5. století jej ovládli Sasové a Frankové. Zánik franské říše v 9. století vedl k rozdrobení země na knížectví, sjednocování začalo opět ve 14. a 15. století zásluhou burgundských vévodů. Roku 1477 se Nizozemsko dostalo pod vládu Habsburků, v 16. století se stalo součástí španělské říše. Vysoké daně, politický útlak a náboženské spory vedly v roce 1566 k revoluci. Krutost španělských vojsk napomohla sjednocení Nizozemska, hospodářské a náboženské rozpory však postupně vedly ke vzniku katolické Arraské unie na jihu (zůstala věrná Španělsku) a protestantské Utrechtské unie na severu. V roce 1581 byl v Utrechtské unii vyhlášen vznik Spojených nizozemských provincií, které velmoci uznaly roku 1648. Během 17. století se z Nizozemska stala obchodní velmoc s rozsáhlou koloniální říší. Po Vídeňském kongresu (1815) bylo Jižní (Rakouské) Nizozemí připojeno ke Spojeným provinciím, čímž vzniklo Nizozemské království. V roce 1830 se od něj odtrhla Belgie, do roku 1890 byla země spojena personální unií s Lucemburskem. Za první světové války zůstalo Nizozemsko neutrální, za druhé jej obsadili Němci. Po válce přišla země o většinu kolonií. V čele státu stojí od roku 2013 král Vilém-Alexandr.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 11. 2020
Autor: mim

Odkazující hesla: 's Hertogenbosch, Amersfoort, amienský mír, Amsterdam, anglo-nizozemské války, Anton Grigorjevič Rubinštejn, Arnhem, Beatrix I., belgické výtvarné umění, Beverwijk, Breda, Cena Jindřicha Chalupeckého, červenostrakatý maas-rijn-ijsselský skot, devoluční válka 1667-68, Dollart, Dordrecht, Drenthe, Edam, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Friesland, Frísko, Frísové, Gelderland, Geldrop, Goes, Haag, Haarlem, Hardenberg, Heerenveen, Holland, Hoogeveen, Huizen, Javánci, Jindřich Matyáš Thurn, Kampen, Leeuwarden, Leiden, Libor Pešek, Limburg, Limbursko, Maassluis, Maastricht, Middelburg, Naarden, Nijmegen, Nizozemci, Nizozemí, nizozemská kinematografie, Nizozemské Antily, nizozemské výtvarné umění, nizozemský jazyk, Noord-Holland, Overijssel, polder, Rheden, Rijswijk, Rotterdam, rusko-švédské války 1788-1790, Schiedam, Sneek, Soest, Spojené království nizozemské, Stair, Terneuzen, Tina Blau, Valkenswaard, Veldhoven, Velsen, Venlo, Vlissingen, Walcheren, Weert, Zeeland, země, Zevenaar, Zuid-Holland, Zwijndrecht, Zwolle.

Sdílet: Facebook Twitter
Reklama: