Nizozemí

MapaMísta a oblasti
historická oblast v severozápadní Evropě, mezi Severním mořem a Ardenami, zaujímající území dnešní Belgie, Nizozemska, Lucemburska a malé části severní Francie. Do 14.–15. století rozdrobeno na množství samostatných feudálních držav (vévodstvl Brabant, Limbursko, Lucembursko, Geldry, hrabství Flandry, Artois, Henegavsko, Holland, biskupství Utrecht); zdejší města patřila od 12. století k nejvýznamějším střediskům řemeslné výroby i obchodu v Evropě i k významným centrům kultury. Ve 14.–15. století sjednoceno pod vládou burgundských vévodů; v roce 1477 připadlo Habsburkům. V roce 1548 vytvořen císařem Karlem V. ze 17 nizozemských provincií jeden státní celek (hlavní město Brusel) pod vládou Habsburků, zastupovaných zde místodržícími; zájmy nizozemských stavů měly reprezentovat generální stavy Nizozemí. Po rozdělení habsburských držav v roce 1556 připadlo Nizozemí španělským Habsburkům. Absolutistická vláda Filipa II, jeho snahy o plné hospodářské a politické podrobení Nizozemí, jež bylo v polovině l6.st. hospodářsky nejvyspělejší oblastí Evropy, i násilná rekatolizace vyvolaly nizozemskou buržoázní revoluci v letech 1566–1609. V důsledku vítězství revoluce v severní provinciích došlo k rozdělení Nizozemí na dvě části: samostatnou republiku Spojené provincie nizozemí (Holandsko) na severu a Španělské Nizozemí (jež zůstalo pod suverenitou španělských Habsburků) na jihu: v roce 1714 připadla jižní část Nizozemí rakouským Habsburkům a byla nazvána Rakouské Nizozemí (1714–94). V době francouzské buržoazní revoluce konce 18. století bylo Nizozemí v letech 1792–95 postupně obsazeno francouzskými vojsky: bývalé Rakouské Nizozemí připojeno v roce 1794 k Francii; na území Spojených provincií nizozemí zřízena v roce 1795 Batavská republika, roku 1806 Holandské království, v roce 1810 se území stalo přímou součástí Francie. Na vídeňském kongresu v letech 1814–15 bylo vytvořeno Spojené království nizozemské, zahrnující prakticky celé území historického Nizozemí. V důsledku belgické revoluce v roce 1830 došlo k opětnému rozdělení Nizozemí na Belgii na jihu a Nizozemsko (Holandsko) na severu; Lucembursko zůstalo až do roku 1890 v personální unii s Nizozemskem. Vzájemné historické, geografické a hospodářské svazky jednotlivých částí historie Nizozemí se po 2.svět. válce projevily v integračních tendencích v této oblasti, jejichž výrazem se stalo i vytvoření celní a posléze hospodářské unie Benelux. Viz také Belgie; Lucembursko; Nizozemsko.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 8. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Albrecht Srdnatý, Burgundsko, generální stavy Nizozemí, Karel XI., Limbursko, Malakka, Mesta, sesterské republiky.

Sdílet: Facebook Twitter


Reklama: