Belgie

MapaGeografie / Státy / Evropa / V Evropě

Stát v Evropě.
Rozloha: 30528 km2.
Počet obyvatel: 10208 tis. (1998).
Hustota zalidnění: 334 obyv./km2.
Státní zřízení (rok vzniku): federativní konstituční monarchie (1830).
Správní členění: 3 federativní oblasti (10 provincií).
Hlavní město: Bruxelles/Brussels 952 tis. obyvatel (s předm.).
Jiná města (tis. obyvatel): Antwerpen 459, Gent 227, Charleroi 206, Liege, Brugge.
Nejvyšší hora: Botrange 694 m.
Významné řeky: Meuse 950 km, Schelde 370 km.
Hlavní etnické skupiny: Vlámové 58%, Valoni 33%, Italové, Marokánci.
Průměrný přírůstek obyvatel: 0,4% (1991–96).
Úřední jazyky: vlámština, francouzština.
Gramotnost: 100%.
Náboženství: římští katolíci 90%; muslimové, protestanti.
Měna: 1 euro = 100 eurocentů (dříve 1 belgický frank (BEF) = 100 centimů).
Hospodářství: vysoce vyspělý průmysl, intenzivní zemědělství.
HNP na 1 obyvatele: 26440 USD/obyv..

Ve starověku žil na území dnešní Belgie keltský kmen Belgů, v 1. století př. n. l. byla země připojena k římské říši. V 5. století Belgii obsadili Frankové, po rozpadu jejich říše připadla většina území obnovené Říši římské. Ve 14. století se Belgie stala součástí burgundského vévodství, roku 1477 habsburských nizozemských držav. Po rozdělení habsburské dynastie zemi ovládalo Španělsko, od roku 1713 Rakousko. Roku 1795 Belgii anektoval Napoleon, po jeho porážce připadla Nizozemskému království. Po povstání v roce 1830 vyhlásila země nezávislost. Mezinárodní smlouva z roku 1839 zaručovala Belgii neutralitu, přesto do ní v letech 1914 i 1940 vtrhla německá armáda. Po ústavních reformách v roce 1971 se z Belgie stala federace poloautomních oblastí – Flander, Valonska a Bruselu. Hlavní město Belgie je sídlem NATO a EU. V současnosti stojí v čele státu král Albert II.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 11. 2020
Autor: mim

Odkazující hesla: Albert II., Antverpy, Ardennes, Ardeny, Arlon, Arturo Benedetti Michelangeli, belgická literatura, belgické výtvarné umění, Berchem, Botrange, Bruggy, Brusel, Casteau, Galie, Gand, Genk, Hasselt, Hoboken, Hohes Venn, Ixelles, Léon Degrelle, Ligny, Limburg, Limbursko, Lutych, Luxembourg, Namur, Namurský program, Nizozemí, nizozemské výtvarné umění, nizozemský jazyk, Pařížská mírová konference , Philips, Spa, Spojené belgické státy, Spojené království nizozemské, Umělecká beseda, Union Sidérurgiqne da Nord de la France, Valoni, visé, Ypres, Zeebrugge, země.
Reklama: