Lutych

MapaFrancouzsky Liège, vlámsky Luik – provinční město ve východní Belgii ve stejnojmenné provincii, na soutoku Ourthe s Maasou. Má 207500 obyvatel (1983). Průmysl je zde rozšířen těžební (kamenné uhlí), ocelářský, hliníku, zbrojní, chemický, stavebních hmot, papírenský, kožedělný, sklářský, elektroniky. Město je dopravní křižovatkou. Nachází se zde letiště, architektonické památky, muzeum, konzervatoř, akademie umění, divadlo, opera, univerzita (založena roku 1817) a jiné vysoké školy a vědeckovýzkumné ústavy. V římském období se město jmenovalo Leodium. Od roku 718 bylo sídlem biskupství, od 9. století významným střediskem dálkového obchodu. Ve 13.-17. století se účastnilo boje měst s biskupy za úplnou nezávislost. V 15.-16. století se stalo jedním z center raně kapitalistické manufakturní výroby. V letech 1882-1892 zde byla vybudována pevnost, která měla být oporou belgického systému opevnění za 1. a 2. světové války. Od 2. poloviny 19. století bylo významným průmyslovým centrem. Za nacistické okupace Belgie zde v květnu roku 1941 proběhla mohutná protestní stávka proti okupantům.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Libor Fára, Lutych, nizozemské výtvarné umění.

Sdílet: Facebook Twitter


Reklama: