Bruggy

MapaMěsta a obce

Francouzsky Bruges [Bríž], vlámsky Brugge [Briche] – provinční město v západní Belgii v provincii Západní Flandry ležící na řece Reye; 118325 obyvatel (1.1.2019). Průmysl loďařský, strojírenský, potravinářský, textilní (krajkářství), elektrotechnický (rádia, televizory), sklářský, koksárenský. Dopravní křižovatka (spojení se Severním mořem 13 km dlouhým průplavem, předpřístav Zeebrugge). Turistický ruch. Střed města má starobylý ráz se středověkými památkami (Beguinenhof ze 13. století). Muzea, galerie. První zmínka o Bruges pochází ze 7. století. V 9. století byl založen hrad Brugh, který byl od 11. století sídlem hrabat flanderských. Od 12. století je město střediskem textilní výroby a obchodu, ve 13. až 15. století člen hanzy, ve 14. až 15. století jedno z nejvýznamnějších obchodních a finančních center středověké Evropy. Roku 1302 obsazeno francouzským vojskem, záhy osvobozen úspěšným lidovým povstáním (tzv. bruggská jitřní mše); od roku 1382 součástí burgundského vévodství a od roku 1477 habsburského Nizozemí. V 16. století nastal úpadek obchodního významu Brugg (přístav zanesen pískem). Hospodářská stagnace přispěla k zachování středověkého rázu města.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 6. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: nizozemské výtvarné umění, Zeebrugge.

Sdílet: Facebook Twitter
Reklama: