Filip II. z habsburské dynastie 497 letHistorie / Biografie
*21.5.1527 – †13.9.1598, z habsburské dynastie, od roku 1556 španělský král, v letech 1554 až 1558 manžel Marie Tudorovny, zvané Krvavé. Přebýval v Anglii, kde prosazoval propapežskou politiku. Roku 1555 obdržel od svého otce Karla V. správu v Nizozemsku a roku 1556 Španělsko (s koloniemi v Americe a Africe), Sicílii, Neapolsko, Sardinii a Milánsko. Za války s Francií 1556 až 1559 upevnil španělskou hegemonii v Itálii (mír v Cateau-Cambrésis). Účast španělského loďstva (spolu s Benátkami, Janovem, papežem) v boji proti osmanské říší nepřinesla Španělsku přes vítězství u Lepanta (1571) trvalejší převahu ve Středomoří. Filipovi II. se nepodařilo potlačit opoziční hnutí a revoluci v Nizozemí. V roce 1580 ovládl Portugalsko (s koloniemi v Indii, Africe a Brazílii). Podporoval anglické, skotské a irské katolíky, byl neúspěšný ve válce s alžbětinskou Anglií (1588 poražena Armada – španělské loďstvo). Zasahoval do náboženských válek ve Francii (podpora Guisů). Politikou Filipa II. vyvrcholil španělský absolutismus ve svém spojení s potridentskou protireformací. Za jeho vlády rozkvět španělského umění (Cervantes, Lope de Vega, El Greco), začátek hospodářského a mocenského úpadku země.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 3. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Antoine Perrenot de Granvelle, António, Armada Invencible, avizská dynastie, Don Carlos, dordrechtská unie, dublon, Escorial, Filip III., Filokrates, Gerald Fitzgerald, Giulio Campi, Juan de Herrera, Juan Ginés de Sepúlveda, Juan Pantoja de la Cruz, Karel V. z dynastie Habsburků, Lamoral Egmont, Marie I. Krvavá, Maxmilián II., náboženské války ve Francii, Nizozemí, Pavel IV., pistole, Portugalsko, řád zlatého rouna, španělská hudba, Španělsko, Spojené provincie nizozemské, Thomas Howard, Thomas Howard, Tizian, utrechtská unie, Vilém I. Oranžský, Vilém z Rožmberka.