Enschede

MapaMěsta a obce
[Enschedé], město ve východním Nizozemsku v Overijssel, 153640 obyvatel (2005). Průmysl textilní, chemických vláken, oděvní, strojírenský, chemický, elektrotechnický, pivovarnický, cukrovarnický, kartonážní. Vědecké ústavy, muzeum, technika (založena roku 1961). Enschede založeno roku 1325, roku 1862 z větší části zničeno požárem, rychle však obnoveno. Od 90. let 19. století jedno z nejvýznamnějších středisek nizozemského textilního průmyslu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 8. 2006
Autor: -red-
Reklama: