Nizozemské Antily[Antyly], holandsky Nederlandse Antillen – nizozemské autonomní zámořské území v Malých Antilách v Karibském moři na ostrovech Curagao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius, Saba aj., 961 km2, 256000 obyvatel (1983), černochů mulatů, věřící vyznávají většinou římskokatolické náboženství, úředním jazykem je holandština, hlavní město Willemstad na Curaçau. Tropické podnebí, časté cyklóny. Základní hospodářství je zpracování dovážené ropy (průmysl petrochemický na Curaçau a Arubě), průmysl těžební (fosfáty na Curarçau), textilní, potravinářský, lihovarnický (likér curaçao), tabákový. Pěstuje se cukrová třtina, bavlník, batáty, citrusové plody, tropické ovoce. Lov ryb. Doprava námořní a letecká (přístav Willemstad a Oranjestad). Vývoz ropných produktů, likérů, fosfátů, dovoz ropy (z Venezuely), průmyslových a spotřebních výrobků, potravin, hlavní obchodní partneři jsou Nizozemsko, Venezuela. Měna: 1 nizozemský antilský gulden = 100 centů. Státní zřízení: formálně autorativní zámořské území Nizozemska, výkonnou moc má nizozemská královna zastupovaná guvernérem, jemuž pomáhá konzultační rada, rada ministrů v čele s premiérem jmenována nizozemskou vládou. Zákonodárným orgánem je jednokomorové Zákonodárné shromáždění (22 poslanců volených na čtyři roky), každý ostrov v rámci Nizozemských Antil má vlastní místní vládní orgány. Politické strany: Nové antilské hnutí, Volební hnuti lidu, Národní lidová strana, odborová organizace: Antilská federace svobodných odborů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Aruba, Curaçao, Malé Antily.

Reklama: