anglo-nizozemské válkyTři války mezi Anglií a Nizozemskem o vedoucí postavení ve světovém obchodu a o prvenství na moři, ze kterých vyšla vítězně Anglie. V první válce v letech 1652-1654 revoluční Anglie dokázala uhájit navigační akta, omezující nizozemský obchod. Druhá válka v letech 1664-1667 znamenala pro Nizozemí ztrátu severoamerické državy Nové Holandsko (s městem Novým Amsterodamem, roku 1667 přejmenovaným na New York) a skončila kompromisním mírem uzavřeným 31.7.1667 v nizozemské Bredě. Nepřátelství obou protestantských námořních velmocí těžce nesl J. A. Komenský, který adresoval bredskému mírovému jednání spis Angelus pacis (Anděl míru), vyzývající k mírovému řešení mezinárodních konfliktů. Třetí válka v letech 1672-1674 znamenala pro Nizozemí ztrátu velmocenského postavení, probíhala jako součást nizozemské války v letech 1672-1678, ve které Anglie roku 1674 přešla na stranu oslabeného Nizozemí a zabránila tak jeho úplné porážce a zničení ze strany Francie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 7. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: