Holland[Původně Holtland – lesní země], historické území (hrabství, pak provincie) v západní části Nizozemska, zahrnující dnešní provincie Noordholland a Zuidholland. Od 10. století říšské hrabství, jež ve 13.-14. století postupně rozšiřovalo své území v boji s okolními zeměmi (roku 1287 připojeno západní Frísko, 1323 značná část Zeelandu), v letech 1299-1354 spojeno s Henegavskem, v letech 1433-1477 součástí držav burgundských vévodů, od roku 1477 habsburského Nizozemí. Jako hospodářsky nejrozvinutější provincie severního Nizozemí hrál Holland vedoucí roli v nizozemské revoluci 16. století a měl rozhodující vliv v dordrechtské (1572) a utrechtské (1579) unii. V průběhu 70. let 16. století se Holland fakticky osamostatnil, roku 1581 se stal hospodářským a politickým centrem Spojených provincií nizozemských. V letech 1795-1806 součást Batavské republiky, v letech 1806-1810 Holandského království, v letech 1810-14 Francie, v letech 1815-40 provincie Nizozemského království, roku 1840 rozdělen na provincii Severní Holland (Noordholland) a Jižní Holland (Zuidholland). Od názvu provincie pochází vžité označení pro Spojené provincie nizozemské a pro Nizozemské království – Holandsko.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Frísko, generální stavy Nizozemí, Johan van Oldenbarnevelt, utrechtská unie, Zeeland.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: