FrískoMísta a oblasti
Friesland – v širším smyslu historická oblast při pobřeží Severního moře mezi ústím Rýna a Vesery, v užším smyslu jedna z provincií Nizozemska (Friesland). Původně se jako Frísko označovalo rozsáhlé území obývané od starověku Frísy, v raném středověku se postupně rozpadlo na tři části: Západní, Střední a Východní Frísko. Západní Frísko (přibližně území dnešní nizozemské provincie Noordholland) se v 11.–13. století stalo součástí hrabství Holland. Střední Frísko (vlastní Frísko – přibližně území dnešní nizozemské provincie Friesland) si do začátku 16. století zachovalo faktickou nezávislost a specifické společensko-politické zřízení (rolnictvo zůstalo převážně svobodné a žilo v samosprávných občinách), roku 1524 bylo připojeno k habsburskému Nizozemí. Roku 1579, v době nizozemské revoluce, přistoupilo k utrechtské unii a roku 1581 se stalo součástí Spojených provincií nizozemských (provincie Frísko-Friesland). Východní Frísko (oblast mezi řekou Emží a Veserou) bylo v letech 1454–1744 samostatným hrabstvím, roku 1744 připojeno k Prusku, dnes součást spolkové země Dolní Sasko v Německu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Holland, utrechtská unie.