StilichoPolitologie
[Styrlicho], *asi 365 – †408, římský vojevůdce a politik, původem urozený Vandal. Theodosius I. Veliký jej ustanovil regentem svých synů Arcadia a Honoria. Stilicho ovládal Honoriovu západořímskou říši, bránil ji proti Germánům a bojoval s východořímskou říší o Ilýrii. Římskou říši chtěl zachránit získáním barbarů pro vojenskou službu a spojenectvím s barbarskými panovníky (jednání s Alarichem). Byl zbaven moci a zavražděn.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 5. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Flavius Rufinus, Frankové, Honorius, západořímská říše.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: