HonoriusŠlechta
[Honórius], *384 – †423, první západořímský císař od roku 395; syn císaře Theodosia I. Vládl za něho Stilicho, který odrážel germánské vpády a vedl boj s východořímskou říší o Ilýrii. Za Honoriovy vlády obsadiii barbaři Británii, Galii a Hispánii.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Gundahar, Stilicho, Theodosius I. Veliký, západořímská říše.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: