barcelonské hrabstvífeudální útvar vytvořený Franky, základ pozdější Katalánie. V 9. století pohraniční hrabství franské říše; s hrabětem Wifredem el Velloso (†897) spojuje tradice počátek Katalánie. Jeho nástupci byli již jen formálními leníky francouzských králů a od 2. poloviny 11. století rozšiřovali vlastní lenní pravomoc nad okolními katalánskými a jihofrancouzskými feudály. Barcelonské hrabství se aktivně podílelo na reconquistě – okolo roku 1090 ovládlo Tarraennu. Roku 1148 Tortosu, v roce 1149 Léridu. Za Raimunda Berengara III. vznikla unie barcelonského hrabství s Provencí; Raimund Berengar IV. se oženil s dědičkou Aragonie Petronilou. Vládu v barcelonského hrabství a Aragonii spojil jejich syn Alfons II.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 1. 2020
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: