reconquista[Rekonkista, španělština], znovudobytí území Pyrenejského poloostrova, jehož rozhodující část si v 8. století podrobili muslimští Arabové. Dlouhodobý vojenský, politický a kolonizační proces, během něhož se ve středověku vytvořilo Španělsko a Portugalsko. Po arabském rozbití království Vizigótů v letech 711-718 byla většina Pyrenejského poloostrova připojena k arabské říši. Mimo přímé arabské panství zůstala horská oblast v Pyrenejích a Kantábrii, kam se uchýlila část vizigótské šlechty (Pelayo) a kde se zformovalo po bitvě u Covadongy roku 722 asturské království. Od doby Alfonse II. el Casto vystupovali asturští králové jako dědici království Vizigótů a začali rozšiřovat své území. V 9. století vznikla v oblasti Pyrenejí Kastilie, Aragonie, Navana a španělská marka franské říše, od níž se později oddělilo barcelonské hrabství. Muslimské panství na poloostrově, nazývané al-Andalus, patřilo k hospodářsky a kulturně nejpokročilejším státům ve Středomoří. Křesťanské obyvatestvo zde mělo náboženské výsady, ale bez politických práv. Vrchol reconquisty nastal v 11. až 13. století, kdy byla podporována církví a západoevropskými feudály, zejména z Francie (silný francouzský vliv na organizaci a kulturu křesťanských států poloostrova). Do čela reconquisty, se dostalo království kastilsko-leónské (od něhož se oddělilo Portugalsko) a aragonsko-barcelonský stát. Od poloviny 2. století byla dobyta asi třetina území poloostrova, roku 1085 Toledo a v roce 1147 Lisabon. Na dobytém území vznikly nové osady a města, kterým panovník propůjčoval rozsáhlá privilegia (fueros). K hospodářskému vzestupu křesťanských zemí přispívalo i podrobené muslimské obyvatelstvo (k jeho hromadnému pronásledování došlo až po ukončení reconquisty). Na reconquistě se podílely rytířské řády (calatravský řád). Uspěchy reconquisty byly spojeny s úpadkem córdobského chalífátu a jeho rozpadem na dílčí (tzv. taifská) království. Španělští muslimové si ze severní Afriky povolali na pomoc Almohady, kteří postup křesťanských vojsk dočasně zastavili a podrobili si celý al-Andalus. Jejich moc byla vystřídána expanzí Almorávidů. V roce 1212 došlo k rozhodující bitvě reconquisty u Navas de Tolosa. V průběhu 13. století pak Kastilie, Aragonie a Portugalsko dobyly zbývající muslimská království s výjimkou Granady. Granada kapitulovala po dlouhém boji roku 1492.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 4. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alfons I. Dobyvatel, barcelonské hrabství, burgundská dynastie, Burgundsko, calatravský řád, fueros, Granada, kastilské království, křížové výpravy, León, Navarra, Pelayo, portugalské výtvarné umění, Portugalsko, Španělé, Španělsko, taifská království.

Reklama: