ŠpaněléEtnografie
Národ ve Španělsku, potomci starověkých iberských kmenů, smíšených s Kelty (asi od 5. až 3. století př.n.l.) a od 2. století n.l. romanizovaných. Jazykově a kulturně se na etnogenezi Španělů podílely germánské kmeny (Svébové, Vandalové) a od 8. století Arabové. V průběhu reconquisty (9. až 15. století) vznikla španělská národnost, jako národ se Španělé definitivně zformovali během 19. století. Věřící jsou křesťané (katolíci), jazyk patří do románské větve indoevropské rodiny, užívá se i v Latinské Americe, částečně na Filipínách a na jihu USA. Španělé se podstatnou měrou etnicky i kulturně podíleli na vzniku novodobých národů ve španělsky mluvících zemích Latinské Ameriky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 2. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Antigua a Barbuda, Argentina, Callao, Čamorové, Machu Picchu, mixtécké výtvarné umění, Španělské severoafrické osady, Veracruz Llave.