Veracruz Llave

MapaMěsta a obce
[Verakras ljave], přístavní město v Mexiku ve státě Veracruz, u Mexického zálivu, 677660 obyvatel (2007). Průmysl petrochemický, ocelářský, železářský, hliníku, textilní, loďařský, tabákový, potravinářský, rybářský. Dopravní křižovatka (železnice, silniční, přístav). Turistický ruch. Na místě dnešního města přistál 21.4.1519 H. Cortez, na severovýchod od dnešní Cempoaly bylo založeno město Villa Rica de Vera Cruz (Bohaté město pravého kříže, první město bylo založeno Španěly v Mexiku), roku 1525 bylo přeneseno asi 20 km severozápadně od dnešního Veracruz Llave, od roku 1598 je na dnešním místě. V koloniálním období monopolní přístav pro dopravu stříbra a jiného zboží z Asie (přes Acapulco) a Ameriky do Evropy, avšak přesto se město rozvíjelo jen pomalu. Roku 1821 se zde španělský místokrál vzdal A. de Itúrbidovi (do roku 1825 Španělé drželi pevnost San Juan de Ilúa). Roku 1838 a v letech 1861–1867 bylo město obsazeno francouzskou armádou (mexické císařství), Roku 1847 (americko-mexická válka v letech 1846–48) a roku 1914 (svržení V. Huerty) okupováno vojsky USA. Stavební památky: pevnost San Juan de Ulúa (1528–1565, přestavěna v letech 1746–1771), radnice (1627), katedrála Nuestra Señora de Ia Asunción (1721–1734, přestavěna v letech 1807–1810).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 9. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter


Reklama: