Granada

MapaMěsta a obce
Provinční město v jižním Španělsku na úpatí Sierry Nevady, 670 m n.m. Průmysl potravinářský, hutnický, keramiky, chemický, obuvnický, textilní, tabákový. Dopravní křižovatka, letiště. Architektonické památky maurské (Alhambra), renesanční. Velký turistický ruch. Muzea, observatoř. Univerzita (založena v letech 1526 – 1531). – Granada, v antice Illiberis, město zřejmě keltského založení, známé Řekům, se dostalo pod vliv Foiničanů, od roku 206 před naším letopočtem římské. Součást Baetiky, vzestup významu města nastal za muslimského panství. Od roku 1238 hlavní město granadského emirátu. Rezidencí emírů byla Alhambra (později občasné sídlo španělských králů). Dobytí Granady kastilskými a aragonskými vojsky 2.1.1492 ukončilo reconquistu. Úpadek města v důsledku utlačování a deportace Maurů a Morisků. Za fašistického puče v roce 1936 jedno z hlavních center vzpoury proti republikánské vládě.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Diego Siloé, kastilské království.
Reklama: