Roussillon[Rusijon], krajina a horská skupina v jižní Francii ve východních Pyrenejích. Vinařství a ovocnářství, turistický ruch. Středisko Perpignan. Ve starověku součást římské provincie Gallia Narbonensis (prima), v 5. století součást toloské říše Vizigótů. Po vítězství Franků u Vouillé roku 507 zůstal Roussillon v rukou Vizigótů, v letech 720–759 ho drželi Arabové. Po dobytí Pipinem III., začleněn do franské říše, roku 826 se stal součástí španělské marky. Od konce 9. století spravován dědičnými hrabaty, z nichž poslední ho roku 1172 odkázal Alfonsovi II. Smlouva mezi Francií a Aragonem z roku 1258 potvrdila příslušnost Roussillonu k Aragonskému království. Po dobu existence aragonské sekundogenitury na Baleárách byl v letech 1262–1344 součástí mallorského království. V době bojů o aragonský trůn dán roku 1462 do zástavy francouzskému králi Ludvíku XI. Barcelonskou smlouvou z roku 1493 byl opět vrácen Aragonu. Revolta Katalánska v roce 1640 byla prologem obsazení Roussillonu francouzskými vojsky roku 1642, pyrenejským mírem z roku 1659 byl Roussillon s konečnou platností připojen k francouzskému státu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: pyrenejský mír.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: