Mohuč

MapaMěsta a obce

Německy Mainz – správní spolkové město a říční přístav v Německu v Porýní-Falci na soutoku Mohanu s Rýnem, ve výšce 82–135 m n. m. 97,74 km2 217 123 obyvatel (31.12.2020). Původně keltské sídliště, v roce 13 př.n.l. zde Římané založili vojenský tábor Mogontiacum, od roku 297 bylo městem, středisko provincie Germania Prima. Od roku 346 zde bylo doloženo biskupství. Město bylo zničeno v době stěhování národů. Nový vzestup Mohuče je spojen s povýšením biskupství na církevní metropoli Německa (kolem roku 781). Od roku 965 byli mohučští arcibiskupové zároveň arcikancléři římskoněmecké říše. Od 12. století jim náleželo první místo mezi kurfiřty. V letech 973–1344 byli metropolity i pro české země (do záležitostí české církve prakticky vůbec nezasahovali) a korunovali několik český králů. Rozkvět města se datuje od 2. poloviny 12. století. V roce 1077 svedli měšťané první boj s církevní vrchností, 1244 dosáhli svobodného postavení. Roku 1254 byla Mohuč v čele rýnského svazu měst. V roce 1462 si arcibiskupové město opět podřídili a Mohuč se stala hlavním městem jejich knížectví. Pod vlivem francouzské revoluce byla vyhlášena dne 18.3.1793 v Mohuči republika, 23.7.1793 byla potlačena. V letech 1798–1814 se Mohuč stala součástí Francie, roku 1801 a 1803 byla provedena sekularizace arcibiskupství, arcibiskup Karel Teodor přesídlil do Řezna. Mohuč byla v letech 1815–1866 pevností německého spolku, od roku 1816 součástí Hesenska-Darmstadtska a od roku 1871 Německa.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 7. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Fridrich Karel von Erthal, Porýní-Falc, říšská města, Rýn, sesterské republiky.

Sdílet: Facebook Twitter
Reklama: