Hamburk

MapaMěsta a obce

Německy Freie und Hansestadt Hamburg – svobodné a hanzovní přístavní město, spolková země Německa na dolním Labi, 110 km od Severního moře. Má rozlohu 748 km2, 1 899 160 obyvatel (2020). Skládá se ze sedmi okresů, 105 městských částí a 180 místních částí. Průmyslově se zde zpracovávají dovážené suroviny. Překladiště (136,6 milionu t, 2019). Je zde zastoupen průmysl loďařský, ropy, elektrotechnický, chemický, potravinářský, spotřební. Dopravní křižovatka. Podzemní dráha (tunely pod Labem 3,3 km). Starobylé město, muzea, divadla, opera, botanická a zoologická zahrada. Vědeckovýzkumné ústavy. Univerzita (založena 1919) a jiné vysoké školy. Humburk byl založen v 9. století císařem Ludvíkem Pobožným jako východisko misijní činnosti, od 834 arcibiskupství. Roku 845 bylo spojeno hamburské arcibiskupství s brémským (od 847 sídlo Brémy). Adalbert Brémský usiloval o jeho povýšení na patriarchát severní Evropy. Od roku 1111 byl Hamburk pod vládou hraběcího rodu Schauenburgů, 1189 obdržel rozsáhlá práva v námořním obchodu (7.5., tento den se slaví jako „Überseetag“). Člen hanzy, od 14. století samostatné město (1510 říšské město) a nejvýznamnější přístav Severního moře. Roku 1558 byla v Hamburku založena první burza a 1613 první opera v Německu. Roku 1806 byl obsazen Francouzi a připojen k císařství Napoleona I. V letech 1813–1814 se konstituoval jako samostatný stát v rámci německého spolku. Od 1867 člen Severoněmeckého spolku (1871 Německo), teprve od 1888 v celní unii s Německem (hamburský přístav zůstal mimo celní unii). Od 80. let 19. století byl jedním z hlavních center německého dělnického hnutí. Roku 1918 vznikla v Hamburku revoluční rada dělníků a vojáků. Třídní boje pokračovaly ve 20. letech (hamburské povstání 1923). V období nacistické diktatury vzniklo v Hamburku silné protifašistické hnutí. V červenci až srpnu 1943 byl těžce poškozen leteckým bombardováním (zničena více než polovina města).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 4. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Aby Warburg, Atlantský oceán, Bergedorf, Carl Meltzer & Co., Carl Otto Czeschka, Cuxhaven, Franz Fiedler, John Scher, Labe, Německo, Polabané, říšská města, Samuel Bing, Seevetal, Severní moře, Stern.