Konstanz

MapaMěsta a obce

[Konstanc], Kostnice – město v Německu v Bádensku-Württembersku u Bodamského jezera, 405 m n.m. 84 446 obyvatel (31.12.2020). Původně keltské a od 1.století římské opevněné sídlo (kolem 300 kastel), v 5. století ovládnuta Atamany. Kolem let 580–1821 biskupství. Ve středověku patřila díky své poloze na obchodní cestě z Německa do Itálie k nejvýznamnějším městům. Tržní práva doložena kolem roku 900, od roku 1237 říšské město. Kostnice udržovala obchodní spojení s Benátkami. Kostnickým mírem 25.6.1183 mezi císařem Fridrichem I. Barbarossou a Lombardskou ligou byla říše nucena uznat faktickou nezávislost severoitalských městských komun. Roku 1388 byla Kostnice v čele svazu měst z oblasti Bodamského jezera. V letech 1414–1418 místo konání kostnického koncilu; 6.7.1415 byl v Kostnici upálen Jan Hus a 30.5.1416 Jeroným Pražský. Odtržení Švýcarska od římsko-německé říše vedlo ke stagnaci Kostnice. V 16. století město přijalo reformaci, ale po šmalkaldské válce je císař Karel V. 1548 zbavil privilegií a předal rakouským Habsburkům. Od roku 1806 součást Bádenska. 12.4.1848 v Kostnici vyhlásil F. Heckert německou republiku, která byla potlačena kontrarevolučními vojsky.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 7. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Jan z Chlumu, říšská města.

Sdílet: Facebook Twitter
Reklama: