Bodamské jezero

MapaJezera
Německy Bodensee, anglicky Lake Constance – jezero na hranicích Německa, Švýcarska a Rakouska. Protéká jím Rýn (12 miliard kubíků za rok), 395 m n.m., rozloha 538,5 km2 (305 km2 patří Německu), hluboké až 252 m, délka 68 km, široké 14 km, druhé největší v Alpách. Bodamské jezero je hrazeno morénami, zachycuje povodňové vlny, ukládají se zde štěrkopískové nánosy, jeho pánev byla vyhloubena ledovcem. Na západě ostrovy Mainau (ostrov květin, patří švédskému hraběti Bernadotte) a Reichenau (ostrov zeleniny). Nad jezerem hora Pfänder, 1064 m n.m. Bohatý cestovní ruch, Bodensee Festival, divadelní představení na jevišti na vodní ploše. Město Stuttgart odebírá pouze mechanicky čištěnou pitnou vodu. viz také Bregenz.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alamani, Bregenz, Friedrichshafen, Konstanz, Lindau (Bodensee), Reichenau, Rýn, Severní Alpy vápencové.
Reklama: