Reichenau

MapaMěsta a obce
[Rajchenau], obec v Německu v Bádensku-Württembersku, na stejnojmenném ostrově (4,5 km2) v Bodamském jezeře. Vinařství, ovocnářství. V roce 724 byl založen na ostrově Reichenau darovaném majordomem Karlem Martelem benediktýnský klášter, který se stal jedním z kulturních center raně středověkého Německa (knihovna, škola). Klášter podporoval clunyjské hnutí a za boje o investituru papežskou stranu v Německu. V letech 1535 a 1540 byly majetky a opatská hodnost přeneseny na kostnické biskupy. Sekularizace kláštera byla provedena v roce 1803.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 8. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: knihovna, Rýn.