clunyjské hnutíPolitologie / Náboženství
[Klinyjské], reformní hnutí v katolické církvi v 10.–12. století, podporované zejména jihofrancouzskými feudály; důsledek počínajícího hospodářského a kulturního rozmachu feudální společnosti (reformní tendence, často ve spojení s clunyjským hnutím, se projevily i v Itálii, Porýní a Lotrinsku). Clunyjské hnutí kladlo důraz na vzdělání a morální stav mnichů a kněžstva, ovlivňovala i světskou sféru (například treuga Dei, boží míry, omezující feudální rozbroje a násilí). Požadovalo nezávislé postavení církve a vytvoření silné papežské moci.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 4. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Anno Kolínský, boj o investituru, Dunstan, Jindřich III. ze sálské dynastie, klášter, papežství, Reichenau, svatý Vojtěch.

Reklama: