Jindřich III. ze sálské dynastieŠlechta
*28.10.1017 – †5.10.1056, od roku 1039 římskoněmecký král a od 1046 císař. Syn Konráda II., od roku 1027 vévoda bavorský, za krále zvolen v roce 1028. Přívrženec clunyjského hnutí a božích mírů, zároveň však prosazoval nadvládu císařství nad církví. Roku 1046 prosadil odstoupení papeže Řehoře VI. a dosazení papeže (německého původu) Klimenta II. Z titulu římského patricia se podílel na volbě dalších papežů z řad německého episkopátu (Damasus II. 1048, Lev IX. 1049, Viktor II. 1055). Dosáhl rozdělení Lotrinska. Zasahoval do polských, uherských a českých záležitostí. Podpořil obrodu polského státu po krizi v letech 1038 až 1039 a přitom bojoval s český knížetem Břetislavem I. Nejprve byl poražen v bitvě u Brůdku roku 1040, pak dosáhl vítězství v roce 1041 (obležení Pražského hradu) a zavázal si Břetislava jako spojence v následujících bojích s Uhry. Vláda Jindřicha III. byla vrcholem moci středověkého císařství.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 3. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Agnes, Břetislav I. z rodu Přemyslovců, Brůdek, Guntharius Vintíř, Jindřich IV. z dynastie sálské, Kazimír I. Obnovitel, Nordgau, Ota ze Schweinfurtu, sálská dynastie, Turín.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: