sálská dynastieFranská dynastie – římskoněmečtí panovníci v letech 1024 až 1125. Zakladateli rodu byli lotrinský vévoda, proslulý válečník Konrád der Rote (†955) a jeho manželka, dcera Oty I. Velikého Liutgarda (†953). Rodové držby byly soustředěny v okolí Wormsu a Speyeru. Za vlády sálské dynastie nastal zprvu největší rozmach římskoněmecké říše (Konrád II., Jindřich III.) Novou oporou císařské moci byli ministeriálové (v Itálii valvasoři) a nově rozšiřované císařské, tzv. říšské statky (oblast Goslaru, založení Norimberka). Od Jindřicha IV. zesílila moc říšských knížat a císařská autorita byla podlomena v boji o investituru. Sálské dynastii se v důsledku toho nepodařilo udržet dědičnou panovnickou moc (viz též Rudolf z Rheinfeldenu). Po vymření sílské dynastie Jindřichem IV. začal dlouhodobý boj o korunu mezi předními německými knížecími rody (Štaufové, Lothar III., Welfové).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 2. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Italské království, Ota z Northeimu, Pappenheimové, pataria, římskoněmecká říše, Rudolf z Rheinfeldenu, Speyer, Štaufové, Švábsko, Worms, Zähringové.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: