TurínMěsta a obce
Italsky Torino – krajské a provinční město na severu Itálie v kraji Piemonte v provincii Torino, při ústí řeky Dora Riparia do Pádu. Počet obyvatel je 901100 (2005). Průmysl je zde automobilový (Fiat, Lancia), železářský, ocelářský, hliníku, gumárenský, farmaceutický, optiky, oděvní, potravinářský. Konají se zde také mezinárodní veletrhy. Město je významnou dopravní křižovatkou, letiště. Divadlo, muzea (např. automobilové), galerie, knihovny, akademie věd, univerzita, technika a jiné vysoké školy, botanická a zoologická zahrada. Architektonické památky. Ve starověku sloužilo město jako středisko kmene Taurinů, později bylo ovládnuto Římany. Za císaře Augusta bylo hlavním městem kraje Transpadana. V 5. století zde bylo založeno biskupství. V 6.–8. století patřilo langobardským králům, od konce 8. století sloužilo jako sídlo franských hrabat. V 10. století za Berengara II. zde byla vytvořena turínská marka, kterou v roce 1048 císař Jindřich III. udělil v léno savojským hrabatům. Hospodářský rozvoj města je zaznamenán od 11.století, jeho komunální svobody potvrdil císař Lothar III. Štaufové usilovali o přímou kontrolu nad městem. V roce 1248 je však postoupili jako léno savojským hrabatům. V roce 1404 založili savojští vévodové v Turíně univerzitu a v roce 1418 byl Turín zapojen do jednotné administrativní správy savojského feudálního státu a stal se definitivně v roce 1563 jeho hlavním městem. V roce 1640 bylo město dobyto Francouzi. Dne 7.9.1706 u Turína porazil Evžen Savojský francouzské vojsko, které město obléhalo 117 dní. Od roku 1720 sloužilo jako hlavní město sardinského království. V roce 1798 byl Turín dobyt revolučním francouzským vojskem, v roce 1799 rusko-rakouskými vojsky pod vedením A. V. Suvorova. Znovu obsazen Francouzi v roce 1800 a v roce 1802 anektován. Za francouzské správy zde bylo zrušeno opevnění. Zaznamenán rychlý hospodářský rozvoj. Od roku 1814 opět Turín získal status hlavního města sardinského království, v letech 1861-1865 byl hlavním městem Itálie. Na přelomu 19. a 20. století nejprůmyslovější italské velkoměsto (Fiat). V roce 1919 zde byla založena skupina Ordine nuovo.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Galileo Ferraris, italské výtvarné umění, Piemonte.

Sdílet: Facebook TwitterReklama: