Karel MartelBiografie
*kolem 689 – †22.10.741, od roku 714 majordom franské říše, syn Pipina II. Upevnil politickou jednotu a vojenskou sílu franské říše zavedením systému beneficií (půda propůjčená k držbě pod podmínkou vojenské služby), jenž se stal základem dalšího vývoje feudálních vztahů. Půdu k beneficiím získal zčásti záborem církevního majetku. Obnovil svrchovanost franské říše nad kmeny na pravém břehu Rýna, roku 732 porazil u Poitiers Araby a zastavil jejich další postup do Evropy. Od roku 737 vládl již bez krále z rodu Merovejců, připravoval tak budoucí nástup Karlovců na trůn.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 10. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: Karloman, Karlovci, Pipin III. Mladší (Menší), Pipinovci, Poitiers, Reichenau, Tervel.