AlamaniEtnografie
Alemani – germánský kmen v 2.–9. století (pozdější Švábové); byl vytvořen z různých germánských skupin, které se spojily k boji s římskou říší v oblasti dnešního středního Německa. V 2. polovině 3. století obsadili území mezi Rýnem, Bodamským jezerem a Pasovem, po pádu římské říše pronikli do Alsaska a dnešního severního Švýcarska. V letech 496–506 byli podrobeni franskou říší, ale udrželi si vlastní právo (kodifikováno Chlotharem II.Pactum legis Almannorum). V polovině 7. století se osamostatnili, vznikla vrstva feudální šlechty a dědičné vévodství (Agilolfingové). V první polovině 8. století byli opět postupně začleněni do franské říše. Opěrnými body panovnické správy se staly biskupství v Kostnici a kláštery Reichena a Sankt Gallen.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 4. 2016
Autor: -red-

Odkazující hesla: agri decumates, Burgundi, franská říše, Hermunduři, Karloman, Pipin II. Střední, Porýní, Švábsko, Svébové, Theoderich I. Veliký, Worms.