Stuttgart

MapaMěsta a obce

[Štutgart], spolkové město v Německu v Bádensku-Württembersku, na Neckaru. Počet obyvatel je 630 305 (31.12.2020). Sídlo spolkových úřadů Bádenska-Württemberska. Průmysl automobilový (Daimler-Benz, Porsche), elektrotechnický, elektroniky, strojírenský, optiky (Kodak), potravinářský (čokoládovny, pivovary), textilní, oděvní, kožedělný, obuvnicky, papírenský, dřevozpracující, polygrafický. Město je dopravní křižovatkou, železnice, mezinárodní letiště, přístav. Dvě univerzity, které byly založeny v roce 1817 a v roce 1876 a jiné vysoké školy, výzkumné ústavy, muzeum, galerie, knihovny, archív, divadlo, hvězdárna, planetárium, botanická a zoologická zahrada. Architektonické památky. Nejstarší osídlení je doloženo v městské části Bad Cannstadt z římského období. Kolem roku 950 byl založen švábskými vévody vodní hrad, v roce 1250 byl Stuttgart povýšen württemberskými hrabaty na město. Od roku 1482 je hlavním městem Württemberska. Přestavěn v 18. století, hospodářský vzestup města až od doby napoleonských válek a v 19. století Od roku 1871 je součástí Německa.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 7. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Bodamské jezero, František Skála, Ignaz Holzbauer, Johann Nepomuk Hummel, John Cranko, Leinfelden-Echterdingen.