Regensburg

MapaMěsta a obce

[Régensburg], česky Řezno – přístavní město v Německu v Bavorsku, v ústí Řezné a Náby do Dunaje, 333 m n.m., 129175 obyvatel (2005). Průmysl elektrotechnický, strojírenský, textilní, kožedělný, masný, cementárenský. Muzea, divadlo, knihovny, galerie. Univerzita (založena 1962). Původní keltské sídliště, od 1. století římský pohraniční kastel, od 2. století město (Castra Regina), zničeno kolem roku 400. Bývalou římskou půdu získali v 6. století bavorští Agilolfingové, kteří v Regensburgu založili svou nejvýznamnější falc. Roku 739 založeno Bonifácem biskupství. V 9. století centrum říše východofranské. Roku 845 bylo v Regensburgu pokřtěno 14 knížat z Čech, v letech 895–973 byly Čechy součástí řezenské diecéze (po oddělení Čech od Velké Moravy, církevní správu v Čechách patrně vedl arcikněz sídlící na Pražském hradě). Od 11. století byl Regensburg jedním z největších německých středověkých měst a obchodní křižovatkou mezi evropským severem a jihem (Itálie), byl nezávislý na biskupech, podléhal přímo císaři, od roku 1245 říšské město. Državy řezenských biskupů od 12. století říšským knížectvím. Regensburg byl členem rýnského svazu (13. století) a švábského městského svazu (14. století). Roku 1542 se přidal k reformaci. Od roku 1663 sídlo říšského sněmu římsko německé říše. Roku 1803 do Regensburgu přeneseno arcibiskupství z Mohuče a město, biskupství a další menší instituce byly předány jako řezenské knížectví Karlu Theodorovi von Dahlberg, od roku 1810 součást Bavorska. Od roku 1871 součást Německa. Ve městě zachována řada památek (kamenný most z 12. století, věžové patricijské domy, katedrála).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 6. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Bavoři, Dunaj, Nába, Podunajská škola, Řezná, říšská města.