Bratislava

MapaMěsta a obce / Hlavní města
Hlavní město Slovenské republiky, krajské a okresní město v Bratislavském kraji, na jihozápadním Slovensku, na Dunaji, na přechodu Malých Karpat do Podunajské a Záhorské nížiny v blízkostí hranice s Maďarskem a Rakouskem. Rozlohou zabírá plochu 368 km2, žije zde 448911 obyvatel (2006). Bratislava představuje městský komplex s výraznou funkcí administrativní i průmyslovou, důležité středisko služeb obchodních, kulturních, zdravotních, sociálních s dobře rozvinutou dopravní sítí. Soustřeďuje asi 14 % průmyslu Slovenska, tj. asi třetinu průmyslu Bratislavského kraje. – Dopravní křižovatka železniční, silniční a dálniční, letecká (mezinárodní letiště), říční (přístav pro osobní a hlavně nákladní dopravu). – Slovenské národné múzeum, Mestské múzeum, Slovenská národná galéria, Slovenská filharmónia, Slovenské národné divadlo, Divadlo P. Országha Hviezdoslava, Malá a Nová scéna, Bábkové divadlo aj. V Bratislavě se konají pravidelně Bratislavské hudobné slávnosti, Bienále ilustrácií. Univerzita Komenského, Slovenská vysoká škola technická, Vysoká škola ekonomická, Vysoká škola múzických umení, střední a průmyslové školy, Slovenská Akademie věd, vědecké výzkumné ústavy. Bratislava má rozsáhlé sportovní a rekreační zázemí – sportovní stadióny a haly, bazény, koupaliště. Archeologické nálezy od starší doby kamenné, slovanské osídlení od 6. století. První písemná zmínka o Bratislavě pochází z roku 907, městské výsady byly městu uděleny v roce 1291. První slovenská vysoká škola byla postavena v Bratislavě roku 1467 – Academia Istropolitana. V období let 1536-1784 byla Bratislava hlavním městem Uher. Od 18. století středisko slovenských národních a kulturních snah. Od roku 1919 hlavní město, politické, administrativní, hospodářské i kulturní centrum Slovenska. V letech 1919-1927 sídlo ministra s plnou mocí pro Slovensko, V letech 1928-1938 zemského prezidenta země Slovenské. V meziválečném období se zde rozvíjelo slovenské základní i střední školství. V roce 1919 zde byla založena Komenského univerzita a v letech 1919-1920 vzniklo Slovenské národní divadlo. Bratislava se stala též střediskem mezinárodního obchodu s jihovýchodní Evropou, sídlem řady konzulátů. Byl vybudován nový přístav a letiště, od roku 1923 zde byly pořádány Dunajské veletrhy. V říjnu 1938 byla odstoupena Německu bratislavská čtvrt Petržalka (dunajské předmostí, připojeno roku 1919). V letech 1938-1939 byla Bratislava sídlem autonomní slovenské vlády a sněmu, v období let 1939-1945 hlavní město klerofašistické Slovenské republiky. – I jednín z center protifašistického odboje. Dne 4.4.1945 byla osvobozena Rudou armádou. Od roku 1945 sídlo SNR, Sboru pověřenců a dalších celoslovenských orgánů, od roku 1949 krajské město Bratislavského, od roku 1960 Západoslovenského kraje. V průběhu poválečných desetiletí byla postupně realizována rozsáhlá výstavba nových čtvrtí, vzrostl počet obyvatel i význam města jako průmyslového a kulturního centra. Dne 3.8.1968 se v Bratislavě konala porada představitelů států Varšavské smlouvy. Dne 30.10. byl podepsán na Bratislavském hradě zákon o československé federaci. Ode dne 1.1.1969 je Bratislava hlavním městem Slovenské republiky. – K architektonickým památkám patří korunovační kostel uherských králů, gotický síňový dóm sv. Martina přestavěný v baroku, gotický kostel a klášter františkánů ze 13. až 15. století, renesanční komplex radničních budov (Stará radnice ze 14. – 15. století s renesančními a barokními úpravami, dnes Mestské múzeum), pozdně renesanční jezuitský kostel sv. Salvátora (v letech 1636-1638), raně barokní kostel sv. Mikuláše (v roce 1661), kostel a klášter alžbětinek (v letech 1739-1743) a četné paláce (Esterházyho, v roce 1743; palác Královské komory, v letech 1753-1772, dnes Univerzitní knihovna; Mirbachův, v letech 1768-1770; Csákyho, v roce 1775; klasicistní Primaciální palác, v letech 1771-1781 se sbírkou anglických gobelínů), novorenesanční budova SND a národní kulturní památky (Slavín památník s areálem, budovy bývalého evangelického lycea, Academia Istropolitana a Bratislavský hrad). Bratislava byla vyhlášena městskou památkovou rezervací.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 12. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Bratislavský kraj, Cukor - cukrovinky, Devín, golemiáda, Hlas ľudu, Jaromír Funke, Jindřich Štreit, Katarína Lazarová, Malý Dunaj, Marian Váross, Ondrej Pavlík, Oskár Ferianc, Otakar Slavík, Pavol Tóth, Petržalka, Rudolf Fila, Slovenská návodná galéria, slovenské výtvarné umění, Új szó, Ústredie umeleckých remesiel, Vysoká škola ekonomická.

Sdílet: Facebook Twitter
Reklama: