Bratislavský krajAdministrativní jednotka na jihu a na západě Slovenska. Rozlohou zabírá plochu 14492 km2, žije zde asi 606753 obyvatel (2006), krajským městem je Bratislava. Převažují nížiny Západopanónské pánve – Podunajská a Záhorská nížina, ze severu zasahují do kraje pohoří Vonkajších Západných Karpat – Bílé Karpaty a Vnútorných Západných Karpat – Malé Karpaty, Považský Inovec, Tríbeč a výběžky Štiavnických vrchů. Hlavní řeka je Dunaj s přítoky (Morava, Váh, Hron), dále Nitra, Žitava, Myjava. Na území Bratislavského kraje jsou přehradní nádrže na Váhu Kunov, Boleráz aj.; na Dunaji je vybudováno vodní dílo Gabčíkovo-Nagymáros. Chráněné jsou krajinné oblasti Bílé a Malé Karpaty. Ponitrie chráněná vodohospodářská oblast Žitný ostrov. – Ložiska ropy, zemního plynu, pyritů, stavebních hmot. Bratislavský kraj má intenzívní zemědělství, zaujímá na Slovensku přední postavení. V průmyslové výrobě má Bratislavský kraj významné postavení hlavní specializací na průmysl chemický, strojírenský a potravinářský. Významný je především průmysl chemický (organické a anorganické chemické výrobky, fosforečná a dusíkatá hnojiva, zpracování zemního plynu), automobilový (Bratislavské a Trnavské automobilové závody), strojírenský (lodě, obráběcí stroje, potravinářský, zemědělské a stavební stroje), elektrotechnický, energetiky (jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice), dále průmyslový, farmaceutický, parfumerie, dřevozpracující, textilní, oděvní, kožedělný, obuvnický, stavebních hmot, všestranný potravinářský (cukrovarnioký, mlynářský, pekárenský, tukový, mlékárenský). Velká průmyslová střediska Trnava, Trenčín, Nitra, Komárno, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Topoľčany.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 10. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Abrod, Láb, Nad Šenkárkou, Stupava, Veľké Leváre, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves.

Reklama: