Nitra

MapaMěsta a obce
Okresní město v Nitrianském kraji na Nitře. Průmysl chemický, farmaceutický, strojírenský, textilní, stavebních hmot, dřevozpracující, mlynárenský, pivovarnický; cukrovarnický, masný a mrazírenský. Vysoká škola poTnohospodárska a Pedagogická fakulta, vědeckovýzkumné ústavy; Slovenské poľnohospodárske múzeum, Nitrianské múzeum, galerie; Divadlo A. Bagara, loutkové divadlo. Sportovní a rekreační areály. – Jedno z nejstarších měst na Slovensku. Archeologické nálezy z paleolitu, nepřetržité osídlení od neolitu po současnost. V době slovanské několik hradišť a sídlišť. V 1. třetině 9. století postaven v Nitře první kostel na Slovensku. Centrum Pribinova knížectví, později jedno z významných politických a hospodářských středisek Velkomoravské říše sídlo nitranského knížectví. Od roku880 biskupství. Od 11. století středisko arpádovské pohraniční oblasti. Roku 1111 byla u benediktýnského kláštera na Zoboru zřízena nejstarší škola na Slovensku. V roce 1288 daroval král Ladislav IV. město i hrad biskupovi; Nitra ztratila městské výsady z 1248 a z královského svobodného města se stala poddanskou obcí biskupství. Od 1302 nitranští biskupové dědičnými župany Nitranské stolice; Nitra byla sídlem župy do roku 1928. – Hrad, národní kulturní památka, pochází z 11. století, gotický přestavěný v 15. století, později renesanční a barokně upravovaný. Nejstaršími částmi je Vasilova věž a románská rotunda sv. Emerama z 12. století, rekonstruovaná v roce 1931; kamenný most do hradu z 15. století, gotický Horní kostel z let 1333-1355, barokně upravený, Dolní kostel z let 1622-1642 v barokním slohu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Bratislavský kraj, Čeladice, Dolné Obdokovce, Ladislav Maria Wagner, Ludanice, Nitra, Nitranský kraj, Plášťovce, Pribinovy oslavy, Slovenské poľnohospodárske múzeum, slovenské výtvarné umění, Topoľčany.

Sdílet: Facebook Twitter
Reklama: