starověkOznačení období společenského vývoje. Starověk navazuje na pravěk a odlišuje se od něj především vznikem prvních státních celků (Mezopotámie, Egypt, Čína). Z hlediska literatury je pro toto období nejvýznamnějším předělem vznik písma ve 4. tisíciletí př.n.l. Symbolickým koncem starověku je zánik západořímské říše v roce 476 n.l. Odchod starověku a nástup středověku v Evropě nebyl náhlý, ale spíše postupný a shoduje se s obdobím stěhování národů (4. až 6. století n.l.).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 3. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: biologie, Getové, klasická archeologie, novověk, občanská válka, pěchota, slonovina, středověk, závlahové hospodářství, zbroj ochranná, země zelená.

Reklama: