novověkTradiční označení třetí velké fáze dějin lidské společnosti (starověk, středověk, novověk), původně byl za počátek novověku považován rok 1492 (objevení Ameriky), soudobá historická věda jej zpravidla datuje k roku 1640 (začátek anglické buržoazní revoluce).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 5. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: balada, Mikuláš Kusánský, mytologie, občanská válka, pěchota, přežitky, renesance, rétorika, středověk.

Reklama: