středověkAnglicky medieval, Middle Ages, latinsky media avea, media tempora – označení období společenského vývoje od 5. do konce 15. století, časová perioda mezi starověkem a novověkem. Začátek tohoto období je moderní historií (středověk je termín až italských humanistů) datován k roku 476, kdy zaniklo západořímské císařství. Následující staletí poznamenaly Evropu rozsáhlými společenskopolitickými změnami. Vznikla středověká Evropa národních států, přesto na antickém dědictví. Velmi těžké je datování konce středověku. Ať jím je rok 1453 (pád Byzance), 1492 (objevení Ameriky), 1517 (počátek reformace) a nebo až počátek třicetileté války (1618–1648). Mnohými je středověk označován jako temné období, období úpadku. Ale středověk přináší řadu nových impulsů, jak technických, tak i sociálních. Období středověku je dále děleno, ovšem bez přesných hranic. Raný středověk končil v 11. století, vrcholný středověk trval od 12. do 13. století, po něm následoval pozdní středověk.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 2. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Capua, enkaustické dlaždice, flagelanti, hlediště, hrázděná stavba, iluminace, kamenné stavby, kolonie, kvadrant, nony, novověk, občanská válka, patent, pokřik válečný, přežitky, renesance, rétorika, římský antický kalendář, starověk, umění, věda, zbroj ochranná, zprostředkování.

Reklama: