pravěkÚvodní vývojové období lidstva, z něhož na rozdíl od pozdějších fází nejsou dochovány památky písemné, ale převážně jen pozůstatky hmotné a duchovní kultury lidí. První soustavnou periodizaci pravěku provedl Ch. J. Thomson (na základě surovin převážně užívaných k výrobě nástrojů). Z kulturního hlediska vypracoval členění pravěku L. H. Morgan a na základě poznaného významu určující role ekonomicko-společenských vztahů v souladu s vývojem společenskoekonomických formací ji zpřesnil B. Engels. Protože pravěk je první etapou souvislých dějin lidstva, historie, upouští se od užívání termínu prehistorie. Na vědní poznání pravěku se spolupodílejí vedle archeologie i antropologie, etnografie a historická věda.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 3. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: archeologická kultura, archeologie, Christian Jürgensen Thomson, laténské období, periodizace pravěkých dějin, Polabí, prehistorie, směr umělecký, starověk.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: