Bedřich EngelsBiografie / Ekonomie / Filozofie

*28.11.1820 (Barmen) – †5.8.1895 (Londýn), německy Friedrich, spoluorganizátor dělnického hnutí, nejbližší přítel a spolupracovník K. Marxe, spoluzakladatel marxismu. Filozoficky se přikláněl k levicovému proudu mladohegelovců. Z Hegelova učení se snažil vyvozovat revoluční závěry. Od 1842 spolupracoval s časopisem Rheinische Zeitung, jehož vedoucím redaktorem se stal K. Marx. Především působením Feuerbachovým přechází Engels v letech 1842–1843 ke komunismu. Za pobytu ve Velké Británii podrobně poznával životní podmínky proletariátu, seznámil se s chartismem a studoval socialistickou a komunistickou literaturu. Engelsova kritika buržoazní politické ekonomie významně zapůsobila na Marxe, který ji zhodnotil jako geniální. Spolu s Marxem založil první proletářskou stranu Svaz komunistů (1847). Pro Svaz komunistů napsal Engels Zásady komunismu, základ pozdějšího Komunistického manifestu. Po porážce revoluce v Německu emigroval nejprve do Švýcarska a potom do Velké Británie.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 5. 2022
Autor: -red-

Odkazující hesla: Antoine Louis Claude Destutt de Tracy, August Radimský, chartismus, činnost, dialektický materialismus, Edward Alexander Westermarck, Erfurtský program, Ernest Charles Jones, Erwin Szabó, Ferdinand Lassalle, Friedrich Adolph Sorge, Friedrich Schelling, Georg Weerth, George Julian Harney, historický materialismus, Horace Greeley, ideologie, Jan Petr, Johann Philipp Becker, Karl Kautsky, Karl Marx, Leo Frankel, Lewis Henry Morgan, Manifest komunistické strany, marxismus, mladohegelovci, Moses Hess, Pavel Levit, politická ekonomie, pravěk, proudhonismus, průmyslová revoluce, První internacionála, rozpor, socialistická revoluce, Svaz komunistů, vědosloví, vojenská demokracie, vzájemné působení, Walery Anton Wróblewski, Wilhelm Liebknecht.Reklama: